تاریخچه دانشگاه بوعلی سینا

اولین گام های ایجاد دانشگاه بوعلی سینا در اسفندماه سال 1351 براساس معاهده مشترک بین دولت های ایران و فرانسه برداشته شد.شوراي گسترش آموزش عالي در نود و چهارمين جلسه خود در مورخ 1352/9/6 مجوز تاسيس دانشگاه بوعلي سينا در همدان را تصويب نمود كه پس از آن در سال 1353 تاسيس و فعاليت آموزشی خود را در سال 1355 با پذيرش حدود 200 دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلی كاردانی تا كارشناسی ارشد در چهار مجتمع گسترش کشاورزی، علوم تندرستی، و علوم محیط زیست و علوم آموزشی آغاز نمود. فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي و پشتيباني دانشگاه در سايت اصلي و در مساحتي قريب 122 هكتار كه در حال حاضر در تملك دانشگاه مي باشد، بنا شده است. این دانشگاه در رتبه‌بندی وبومتری در سال ۲۰۱۰ دارای رتبه ۴500 ، در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۲۷00 و در سال 2012 به رتبه 2748 صعود کرده است. همچنين طي 2 سال متوالي يكي از دو دانشگاه برتر دانشگاه‌های جهان اسلام از لحاظ شاخص میانه استنادی هنجارشده در سالهاي 89 و 90 شناخته شد. دانشگاه بوعلي‌سينا در حال حاضر دارای 417 عضو هیات علمی، حدود 750 كارمند، حدود 13000 دانشجو، 310 رشته تحصيلي فعال در مقاطع کاردانی، ‏کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري و حدود 34000 دانش‌آموخته مي باشد. دانشگاه شامل 13 دانشكده مي باشد كه عبارتند از: دانشکده علوم پايه، دانشکده شـيمي، دانشکده علوم انسانی، دانشکده علوم اقتصادي و اجتماعی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده هنر و معماری، دانشکده كـشاورزی، دانشکده پيرادامپزشکی، دانشکده تربیت بدنی، دانشکده فنی تويسرکان، دانشکده فنی کبودرآهنگ، دانشکده مديريت و حسابداری رزن و دانشکده صنايع غذايی بهار.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند